અમારો સંપર્ક કરો

વેનઝો ડેરન ઇલેક્ટ્રિક કું., લિ.

સુઓ ઇન્ડસ્ટ્રિકલ ઝોન, લ્યુશી ટાઉન, વેનઝો સિટી, ઝેજિયાંગ પ્રોવિનન્સ, ચીન

man-face-1-square

ડાલ્ટન

ટેલી: 0086-18814968885
ઇ-મેઇલ:jie@sstie.com

woman-face-4-square

મિસ ગોંગ

ફોન: 0086-18205779885
ઇ-મેઇલ:gong@sstie.com

man-face-2-square

તોફરી

ટેલ: 0086-18205770885
ઇ-મેઇલ:gao@sstie.com

womans-face-1-square

મિસ ઝુ

ટેલ: 0086-14705878828
ઇ-મેઇલ:zhu@sstie.com

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો